Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

14.08.2024

Avslutar

28.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetus eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Myös turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän suorittaminen. Voit myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen, tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen.