Academic Reading

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.