Academic Reading JY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

15.09.2019

Avslutar

20.12.2019

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning