Blog | 07.09.2020

Hos oss är alla stjärnor!

Skrivent: Sara Riska

Koristekuva.

Som organisation arbetar vi på Folkhälsan Utbildning med förebyggande arbete inom hälsa, välmående och motion. Dessa grundpelare formar vår värdegrund och sätter prägel på all vår verksamhet.

I det rådande världsläget kan mycket kännas osäkert och otryggt. Ingen av oss vet hur vardagen kommer att se ut i höst. Att planera något på lång sikt är så gott som omöjligt, vilket betyder att vi bör vara beredda på att agera flexibelt och fatta beslut med kort varsel. Vi måste utveckla och anpassa, producera och koordinera,  effektivera och digitalisera – you name it. Det är full fart och lite till!

Det råder ett allt ökande behov av förebyggande av psykisk ohälsa i vårt samhälle. Inom skolvärlden finns en skrikande brist på personal som jobbar med dessa frågor speciellt bland barn och ungdomar. Utmaningarna vad gäller stress, självkänsla, koncentration och motivation är omfattande.

På Norrvalla är de studerandes välmående vår högsta prioritet. För att vi som utbildningsanordnare skall kunna svara på den ökade efterfrågan av elevvård bör vi i första hand värna om vårt eget välbefinnande. I linje med detta fortsätter vi att jobba för den trygga gemenskap som vi byggt upp under åren. Den avlastar och ger oss energi i den hektiska vardagen.

Personalen strävar till att föregå med gott exempel vad gäller prioritering av tid för både återhämtning och motion.  Var och en av oss bidrar starkt till den gemenskap och familjära stämning som råder på campuset. Denna byggs upp av  ytterst små saker i vardagen: en spontan kaffepaus med kollegorna, ett vänligt bemötande vid kopieringsapparaten eller ett snabbt hej i korridoren. Oberoende av hur hektiskt vi har det bemöter vi varandra, såväl personal som studerande, med respekt och värme. Det är oerhört viktigt att vi stannar upp och ser och hör varandra.

Våra studerande jobbar mycket tillsammans och deltar i arrangemanget av diverse av våra evenemang: allt från barnläger och ledda gruppträningar till Nordens ledande hinderbanelopp Toughest. I allt vi gör strävar vi till att se möjligheter framom hinder och delar därför gärna med oss av ansvaret för olika aktiviteter, grupper och evenemang åt våra studerande. Detta stärker deras självförtroende och självkänsla samtidigt som de får värdefull erfarenhet i bagaget.

Teamwork med fokus på gemensamma målsättningar betonar känslan av gemenskap ytterligare. Tillsammans är vi starkare, och det är och har varit nyckeln till framgång för oss alla dagar i veckan! Personalen är mån om att varje studerande får känna sig värdefull och utvecklas i egen takt. Tack vare att vår skola är relativt liten har vi förhållandevis goda möjligheter att å ena sidan identifiera och å andra sidan vidta åtgärder ifall någon börjar dra sig undan eller får utmaningar med skolgången.

Med tanke på den periodvis hektiska vardagen här på campus är det mycket viktigt att vi alla betonar vikten av fritid och återhämtning – såväl bland personal som åt de studerande. Avslappning ingår som en naturlig del i våra ”get togethers”, m.a.o. de ledda, valbara kvällsaktiviteter med avslappnad samvaro som ordnas regelbundet tillsammans med de studerande.

Som utbildningsanordnare strävar vi på Norrvalla folkhögskola till att kombinera kvalitét och professionalism i all vår verksamhet. Vi vill att våra studerande och deltagare skall hitta sin plats i livet med god hälsa och gott välmående. Hälsa och välmående bör prioriteras bland såväl studerande som personal, för mister vi dem så mister vi en stor del av vår potential. Minst lika viktigt är dock att våra medarbetare ska få känna sig delaktiga, värdefulla och viktiga varje morgon då de svänger in till Norrvalla. Oberoende ålder, bakgrund och titel: hos oss är alla stjärnor!

Vi på Norrvalla önskar alla en frisk och fartfylld höst! Ta hand om er själva och prioritera tid för varandra!

Sara Riska arbetar som utbildningschef på Folkhälsan Utbildning Ab