Västra Nylands folkhögskola

Adress

Pumpviken 3, 10300 KARIS

Telefonnummer

019 222 600

E-post:

info@vnf.fi

Webbplats

http://www.vnf.fi

Grundläggningsår

1905

VNF är en obunden, kommunalt ägd folkhögskola som erbjuder kortkurser samt ettåriga studielinjer. På de ettåriga linjerna kan man studera konst, hantverk, kultur, vetenskaper och samhällsorienterande ämnen. För läropliktiga erbjuds konststudier och Slussen (tidigare Tian). Teman för kortkurser är bl.a. konst, hantverk, välmående, kultur, musik. VNF ordnar kurser även i Åboland. Undervisningsspråken är svenska, engelska och finska. Skolan har många finskspråkiga, språkbadande studerande. VNF har ett internat med 136 bäddplatser.

Karta över Västra Nylands folkhögskola