Svenska Österbottens folkakademi

Adress

Biblioteksvägen 2 D 64200 NÄRPES

Telefonnummer

(06) 224 9280

E-post:

vuxeninstitutet@narpes.fi

Webbplats

vuxeninstitutet.narpes.fi

Grundläggningsår

1901

Inom Närpes vuxeninstitut/Svenska Österbottens Folkakademi erbjuds du möjligheter att studera på heltid. På invandrarlinjen kan man lära sig svenska samt få kunskaper om samhället. Praktik och studier i andra ämnen kan även erbjudas. Det finns också en linje för grundläggande utbildning som kan ge dig avgångsbetyg från grundskolan. Vuxeninstitutet erbjuder ett mångsidigt och flexibelt kursutbud och hoppas att alla skall hitta vägen till ett livslångt lärande! Välkommen med!