Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Adress

Seminariegatan 19 66900 NYKARLEBY

Telefonnummer

(06) 788 9400

E-post:

info@kredu.fi

Webbplats

http://www.kredu.fi

En kristen folkhögskola som skapar möjligheter till kontinuerligt lärande genom att ordna längre utbildningar och kortkurser. Utbildningarna stöder en bred allmänbildning och vill belysa frågeställningar som är aktuella i samhället och i ett internationellt perspektiv. Genom våra språk- och integrationsutbildningar stöder vi de studerande individuellt och samarbetar aktivt med arbetslivet och lokalsamhället för att underlätta processen kring tvåvägsintegration. Utgående från Borgå stifts församlingars behov ordnar vi fortbildning och kurser i samarbete med KCSA och domkapitlet.

Karta över Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby