Fria kristliga folkhögskolan

Adress

Kaserntorget 1, PB 46 65100 VASA

Telefonnummer

(06) 319 1500

E-post:

info@fkf.fi

Webbplats

http://www.fkf.fi

Skolans målsättning är att höja allmänbildningen hos studerandena. Främja deras studier, vidga kunskaperna om samhället samt stödja deras personliga utveckling. Skolan vill hos studerandena väcka och stärka ett personligt trosliv och kristen livsåskådning. Möjlighet att bo på internatet på korta helger finns.

Karta över Fria Kristliga folkhögskolan