Eurajoen kristillinen opisto

Adress

Koulutie 4 27100 EURAJOKI

Telefonnummer

044-721 4802

E-post:

opisto@eko.fi

Webbplats

https://www.eko.fi

Grundläggningsår

1926

Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta kaikenikäisille. Opistomme on paikka perustietojen ja -taitojen syventämiselle, elämän eväiden hankkimiselle ja jatko-opintoihin valmentautumiselle. Projektit, työssäoppiminen, juhlat ja yhteiset tapahtumat, leirikoulut ja opintokäynnit ovat keskeinen osa oppimista.