Borgå folkakademi

Adress

Runebergsgatan 16-18, PB 157 06100 BORGÅ

Telefonnummer

(019) 576 9500

E-post:

info@akan.fi

Webbplats

https://www.akan.fi

Grundläggningsår

2005 (1889)

Borgå folkakademi är en internatskola mitt i Borgå. Skolan satsar på kompetenshöjande utbildningar i form av längre och kortare kurser. Heltidsstudier berättigar till studie- och bostadsstöd. Vi välkomnar även finskspråkiga studerande som genom att studera ett år hos oss kan förbättra sina kunskaper i svenska.

Karta över Borgå folkakademi