Västra Nylands folkhögskola

Adress

Pumpviken 3, 10300 KARIS

Telefonnummer

(019) 222 600

E-post:

info@vnf.fi

Webbplats

http://www.vnf.fi

Grundläggningsår

1905

VNF är en obunden, kommunalt ägd folkhögskola som erbjuder kortkurser samt ettåriga studielinjer. På de ettåriga linjerna kan man studera konst och design, kommunikation, samhällsämnen, naturvetenskap och internationella frågor. Skolan har också en tionde klass. VNF erbjuder också kortare kurser och utbildningar som behandlar teman som konst, kreativitet, välmående, kultur och musik. Varje läsår ordnas också kurser på högskolenivå via Öppna universitetet. Undervisningsspråken är svenska, engelska och finska. Skolan har många finskspråkiga, språkbadande studerande. VNF har ett internat med 160 platser.

Karta över Västra Nylands folkhögskola