Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus – TUVA

Lieksan kristillinen opisto


Börjar

16.08.2022

Avslutar

01.06.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Utbildningsområde

Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA)

Beskrivning av utbildning

TUVA-koulutuksessa selkeytät opiskeluun ja työhön liittyviä jatkosuunnitelmia ja saat valmiuksia toisen asteen opintoihin. Haku yhteishaussa, jonka jälkeen jatkuva haku. Koulutuksen kesto yksi lukuvuosi (16.8.2022 - 1.6.2023). Koulutus voidaan toteuttaa lähi- tai monimuoto-opintoina. TUVAssa hankit opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja, vahvistat osaamistasi ja hankit valmiuksia jatko-opiskeluun ja työelämään. Valinnaisia opintoja ovat esim. taideopinnot, kädentaidot, kielet, luonto- ja hyvinvointiopinnot sekä koulutuskokeilut. Meillä on käytössä myös PAIKKO.