Teatterikoulutus

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Teater

Beskrivning av utbildning

Esiintymis- ja ilmaisutaitoa, esityskokonaisuuksien valmistamista. Työskentely on projektiluonteista, asioita työstetään oman persoonan avulla. Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) sisältyvät opintoihin. Oman kokonaisilmaisun kehittäminen, dramaturgia, esitysten valmistaminen. Tutustut myös paikallisiin laitos- ja harrastajateattereihin. Pääsyvaatimuksena peruskoulun suorittaminen. https://www.facebook.com/jkoteatteri/