Täydennyskoulutus viittomakielisille

Kuurojen kansanopisto


Börjar

19.08.2019

Avslutar

05.06.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on parantaa viittomakielisen opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään, kehittämällä suomen kielen taitoa sekä muita opiskelussa ja työssä tarvittavia tietoja ja taitoja.