Svenska

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

3 tai 5 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Virkamiesruotsi, voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.