Svenska

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby


Börjar

13.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Utbildningen är för invandrare eller inflyttade som saknar eller har lite kunskaper i svenska. Ämnen: svenska, samhällskunskap, matematik, vardags- och livskompetens, kulturkännedom och IT. Innehåller individuell handledning och praktikperioder.