Suomen kieli

Länsi-Suomen opisto


Börjar

31.08.2020

Avslutar

20.11.2020

Utbildningens omfattning

10 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Språk och internationalism

Beskrivning av utbildning