Psykologian perusopinnot

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

24,5 op + 31 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita psykologian perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintoihin sisältyy tilastomenetelmien peruskurssi. Linjalla opiskelu kehittää korkea-asteen opiskeluvalmiuksia ja auttaa psykologian pääsykokeissa.