Psykologian perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

26.08.2019

Avslutar

15.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Psykologi, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Psykologian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.