Näyttelijäntyön peruslinja

AhlmanEdu


Börjar

01.09.2024

Avslutar

30.04.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Teater

Beskrivning av utbildning

Suomen Teatteriopistossa opetus suuntautuu näyttelijäntyöhön ja se käsittää näyttelijäntyön kaikki osa-alueet: puhetekniikka, improvisaatio, kontaktiharjoitukset, teatterihistoria, dramaturgia, roolianalyysi, laulu, miekkailu, akrobatia ja tanssi. Näyttelijäntyön peruslinjan tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmällä pitäen.