Näyttelijäntyön peruslinja / musiikkiteatteripainotus

AhlmanEdu


Börjar

01.09.2024

Avslutar

30.04.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Teater

Beskrivning av utbildning

Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tanssityyleihin, opiskellaan laulua sekä saadaan opetusta näyttelijäntyössä ja sitä sivuavissa oppiaineissa: improvisaatio, puhetekniikka, teatterihistoria, dramaturgia ja musiikkiteatterin perusteet. Opetuksen tavoite on tutustuttaa opiskelijat musiikkiteatterin eri lajeihin ja esitystraditioon sekä tietysti perustaitojen kartuttaminen.