Lukio

Itä-Hämeen opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

86-88 op


Utbildningsform

Gymnasium

Utbildningsområde

Gymnasieutbildning

Beskrivning av utbildning

Lukiossamme opiskellaan aikuislukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että vähimmäisopintojaksomäärä on nuorisolukiota alhaisempi; päättötodistukseen vaaditaan vähintään 86-88 opintopistettä. Tämä antaa opiskelijalle enemmän tilaa ja mahdollisuuksia panostaa itseään kiinnostaviin aineisiin läpi lukion. Oppiaineita voi ja saa siis opiskella myös enemmän! Erityisin perustein meille voi päästä opiskelijaksi myös alaikäinen.