Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Hälsa och välmående, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.