Kuvataiteen perusopinnot*

Limingan Kansanopisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Beskrivning av utbildning