Kuvataiteen perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

26.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Bildkonst, Konst och kultur

Beskrivning av utbildning

Kuvataiteen perusopinnot (Lapin yliopisto)