Kuvataiteen perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

16.08.2021

Avslutar

25.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Bildkonst, Konst och kultur

Beskrivning av utbildning

Kuvataiteen perusopinnot (Lapin yliopisto)