Kuvataiteen perusopinnot

Limingan Kansanopisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

26.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot

Beskrivning av utbildning

Kuvataiteen perusopinnot (Lapin yliopisto)