Itsenäistymisopinnot

Lehtimäen opisto


Börjar

06.08.2023

Avslutar

14.06.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opinnoissa painotetaan itsenäistymistä ja kodista irtaantumista, asumisessa tarvittavia taitoja, osallistumista työ- ja harrastustoimintaan, itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia.