Hyvinvointivalmentajan koulutus

Riveria kansanopisto


Börjar

19.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning