Draama ja näyttelijäntaide

Helsingin Evankelinen Opisto


Börjar

19.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Teater

Beskrivning av utbildning

Opintojen sisällössä painotus on näyttelijäntyössä, kuten läsnäolossa, vuorovaikutuksessa, esiintymistaidoissa, improvisaatiossa, fyysisessä ilmaisussa, puheessa ja äänenkäytössä. Opinnoissa syvennytään teatteriin taiteenlajina ja sen eri osa-alueisiin, joita ovat käsikirjoittaminen ja dramaturgia, ohjaaminen, teatterin yleistietous ja soveltava teatteri.