Aikuisten perusopetuksen päättövaihe – Otavan Opisto

Otavan Opisto


Börjar

10.08.2023

Avslutar

01.06.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppimäärä on vähintään 46 kurssia.


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi.