Yrkesexamen i massage, 374111 (2021-2022)

Norrvalla folkhögskola


Börjar

01.06.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

150 kp


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Massage

Beskrivning av utbildning

För vem? Du ska ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). För studierna sammanställs en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) där motsvarande tidigare avlagda kurser beaktas. Vad ingår i utbildningen? Du läser ämnen som bl.a. undersöknings-, behandlings- och kommunikationsmetodik samt naturvetenskapliga ämnen så som anatomi och fysiologi. Examentillfällena består av två obligatoriska examensdelar och två valfriaexamensdelar och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).