Yrkesexamen i massage 2021-2022

Norrvalla folkhögskola


Börjar

10.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

150kp


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Det sociala området, Massage

Beskrivning av utbildning

Uppbyggnaden av examen Yrkesexamen i massage har en omfattning av 150 kompetenspoäng. Examen består av två obligatoriska examensdelar (100 kp) och av valbara examensdelar (50 kp). De valbara examensdelarna är utformade så att de tillsammans med de obligatoriska examensdelarna utgör det centrala kunnandet i examen.