Yrkesarenan 2022-2023

Norrvalla folkhögskola


Börjar

15.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

25h/vecka


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Under året får du de språkliga färdigheter som du behöver inom grundläggande yrkesutbildning, läroavtalsutbildning eller i arbetslivet. Dessutom får du en djupare kännedom om studie- och arbetskulturen i Finland, färdigheter i olika sportgrenar och information om hälsosamma livsvanor.