Yrittäjyys

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Entreprenörskap

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.