Ympäristötieteen perusopinnot (TY)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Miljö

Beskrivning av utbildning

Suorita ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.