Yhteistoiminnan peruskurssi osa 2

JHL-opisto


Börjar

29.11.2022

Avslutar

30.11.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

15 tuntia


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Jatko-osa kurssille 31.8. - 2.9.2022. Kurssille pääsyn edellytyksenä on osan 1 hyväksytty suorittaminen.