Yhteisöpedagogiikan opintoja

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Humanistiska området och konstbranschen, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Humanisistisen ammattikorkeakoulun opintoja, väyläopintoja.