Yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot (25 op)

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Det sociala området, Samhällsvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Yhteiskunnallisen -linjan opiskelijat voivat valita yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot (25) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.