Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Det sociala området, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan