Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, sosiologian opintosuunta

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2020

Avslutar

11.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Det sociala området, Samhällsvetenskaper, Sociologi

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.