Yhteiskuntatieteet ja filosofia (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

26.08.2019

Avslutar

15.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorira yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.