Yhteiskuntatieteet ja filosofia (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.