Yhteiskunnallinen linja

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Det sociala området, Historia, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning, Valtio-oppi

Beskrivning av utbildning

Lukuvuoden aikana suoritetaan kaksi seuraavista perusopintokokonaisuuksista (25 opintopistettä): hallintotiede, historia, politiikan tutkimus tai yhteiskuntatutkimus Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutukseen sisältyy myös kielten opetusta. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.