Visuaalinen viestintä

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

40 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Film, Fotografering, Media / kommunikation

Beskrivning av utbildning

Visuaalisen viestinnän opintojen pääpaino on videotuotannossa, liikkuvassa kuvassa, valokuvauksen perusteissa, valaisussa, äänessä, editoinnissa, kuvankäsittelyssä sekä näihin liittyvissä käytännön harjoitteluissa. Lisäksi opiskellaan visuaalisen alan historiaa ja kulttuuria. Opinnot sopivat hyvin paitsi jatko-opintoihin tähtääville myös tavoitteellisesti työskenteleville harrastajille sekä työelämässä vaadittavaa osaamista täydentäville. Lukuvuoden kestävät opinnot alkavat elokuussa. Opiskelu on päätoimista.