Visuaalinen journalismi & valokuvaus

Helsingin Evankelinen Opisto


Börjar

19.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Fotografering, Grafisk design, Media / kommunikation

Beskrivning av utbildning

Visuaalisen journalismin opinnoissa hankitaan perustiedot ja taidot digitaalisesta valokuvauksesta ja erityisesti journalistisesta valokuvauksesta. Opiskelijat perehtyvät lukuvuoden aikana journalistisen valokuvauksen tekniikkaan ja ilmaisuun sekä graafiseen suunnitteluun. Lisäksi tutustumme videokuvaukseen ja omaehtoiseen taiteelliseen valokuvailmaisuun.