Virtaset – Eväitä elämään

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

43 ov


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Opiskelu on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Opinnoissa painottuvat elämänhallinta- ja arkitaitojen sekä opittujen yleissivistävien tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, uuden oppiminen ja terveen, positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Linja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle.