Viestintä

Ranuan kristillinen kansanopisto


Börjar

23.08.2020

Avslutar

13.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Gymnasieutbildning, Litteratur och skrivande, Viestintäkoulutus

Beskrivning av utbildning

Opinnoissa keskitytään suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen viestintään. Erilaiset mediasisällöt, niiden arviointi ja tuottaminen, ovat keskeinen osa opintoja. Viestinnän opintopolulla on mahdollisuus suorittaa kaksi lukion äidinkielen kurssia: Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) sekä Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7). Kenelle: Viestintätaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle. Sopii kaikenikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.