Videotuotantolinja

Muurlan Opisto


Börjar

01.09.2022

Avslutar

02.06.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

54 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Film, Media / kommunikation

Beskrivning av utbildning

Koulutus tarjoaa hyvän pohjan joko omaan kuvausharrastukseen, jatko-opiskelijaksi hakeutumiseen tai suoraan työelämään. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön harjoitusten avulla, jolloin opitaan itse tekemällä. Opiskelun aikana kuvataan lyhyempiä ja pidempiä videoprojekteja, joiden avulla opitaan käyttämään kuvauskalustoa ja tutustutaan alan yleisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin.