Verkkoraamattulinja

Kansanlähetysopisto


Börjar

01.09.2021

Avslutar

03.06.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

45 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi

Beskrivning av utbildning

Verkkoraamattulinjan päätavoitteena on, että opiskelija perehtyy Raamatun sanomaan, sen historiaan ja tulkintaan. Opiskelija saa työkaluja Raamatun tekstien itsenäiseen tutkimiseen ja innostuu siitä. Opiskelija hahmottaa kristillisen maailmankuvan suhdetta ympäröivään globaaliin maailmaan ja saa työkaluja erilaisten ajankohtaisten kysymysten kohtaamiseen. Verkkoraamattulinja toteutetaan verkko-opiskeluna Kansanlähetysopiston Moodle-alustalla sekä muita etäopetuksen menetelmiä hyödyntäen. Opintoihin kuuluu lähijaksoja Kansanlähetysopistolla.