Vammaisalan ammattitutkinto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Tutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän omaa valmiudet toimia yksilökeskeistä toimintatapaa noudattaen ja osaa tukea asiakkaan sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta.