Valtiosääntöoikeus (TY)

Alkio-opisto


Börjar

23.10.2020

Avslutar

31.01.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

7 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.